Наручите на еКњижари

Вести

12.05.2020.

Зелена песма у корелацији са Светом око нас и Ликовном културом

Зелена песма у корелацији са Светом око нас и Ликовном културом

Нови Логос, Музичка култура 2

Музика има велики утицај на осећања људи. И у овим данима часове музичке културе на даљину треба искористити на најбољи начин како бисмо деци унели више радости у свакодневицу.

Крај маја нам доноси наставну јединицу Зелена песма, Драгана Михајловић Бокан.

Овом наставном јединицом на најлепши начин подсећамо ученике колико је важно очување природе. Повезујемо садржаје Музичке културе са Светом око нас, а кроз креативне активности и с Ликовном културом.

Циљеви часа

Усвајање песме Зелена песма по слуху. Употреба необичних инструмената за свирање ритмичке пратње. Оспособљавање ученика да препознају и речима изразе различита осећања која изазива музика.

Исходи

Након ове наставне јединице ученик ће бити у стању да:

» oбјасни својим речима утиске о слушаном делу;
» пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
» осмисли ритмичку пратњу за песму помоћу различитих извора звука;
» направи дечје ритмичке инструменте;
» преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу (Ликовна култура);
» пронађе нову намену коришћеним предметима (Свет око нас).


Предлог реализације наведене наставне јединице на даљину припремљен је на основу:

» уџбеника Музичка култура 2 ИК Нови Логос, ауторки Драгане Михајловић Бокан и Марине Ињац;
» дигиталног уџбеника Музичка култура 2 ИК Нови Логос;
» припрема за учитеље/учитељице са додатним материјалима ИК Нови Логос.


Упутства за ученике

За ову наставну јединицу потребни су ти штампани и дигитални уџбеник. У случају да немаш приступ дигиталном уџбенику, композиције потражи на CD-у у прилогу уџбеника.

Страна уџбеника и дигитални садржаји:

1. Одслушај песму Здравица.

Из прилога уџбеника одабери одговарајућу картицу којом ћеш описати своја осећања током слушања Здравице. У свесци нацртај одабрани симбол и кратко опиши своја осећања.

2. Одслушај песму Зелена песма.

Читајући стихове песме у уџбенику, научи текст, па уз поновно слушање песме певај и ти.

3. Вежбај певање Зелене песме уз Инструментал.

Можеш позвати и чланове породице да заједно певате уз караоке.

4. Сними аудио уз караоке и пошаљи учитељици/учитељу.

Можеш свирати пратњу уз инструмент који ћеш направити.

Задатак

Од разноврсних материјала за рециклажу направи необичне инструменте. Пошаљи слику инструмента учитељици/учитељу.

Размисли због чега је важно искоришћеним предметима дати нову намену.

Комплетно упутство можете послати ученицима у форми документа који можете преузети ОВДЕ.