Наручите на еКњижари

Вести

28.05.2020.

Упознајте вишегласје на примеру нумере Мачји канон

Упознајте вишегласје на примеру нумере Мачји канон

Нови Логос, Музичка култура 6

Циљеви овонедељног часа јесу: усвајање песме Мачји канон методом рада по нотном тексту канонском техником, упознавање новог музичког појма – канон, оспособљавање за изражајно једногласно и вишегласно певање, развијање слуха, смисла за ритам, музикалности и креативности, као и усвајање и примена правила понашања у току извођења и слушања музике.

На почетку часа поновите с ученицима песму Коробушка (Ја посејах лубенице), која подсећа ученике на градиво у вези с вишегласјем.

У главном делу часа пустите музички пример: CD 1/31 Мачји канон, песму из Француске. Нумеру можете активирати и у оквиру мултимедијалног PDF-а.

» Кратко разговарајте с ученицима о утисцима и доживљају песме.

» Песму Мачји канон обрађујте методом по нотном тексту двогласно.

» Анализирајте нотни текст – препознавање такта и ритмичких вредности у песми Мачји канон; препознавање тоналитета (F-dur).

*Песма Мачји канон написана је за два гласа.

» Учите их по фразама први глас (прву строфу стих по стих, наизменично – наставник, па ученици).

» Изводите песму у целини. Поведите рачуна о правилном певању, узимању даха, исправном фразирању, правилној дикцији, изражајности.

» Учите их по фразама други глас (прву строфу стих по стих, наизменично – наставник, па ученици).

» Изводите песму у целини. Поведите рачуна о правилном певању, узимању даха, исправном фразирању, правилној дикцији, изражајности.

» Објасните појам канона.


Канон (грчки κανων – права мера) јесте врста композиције у којој се имитира један водећи или више паралелних гласова. Имитације могу међусобно бити померене за различите односе међу гласовима. Сви гласови певају исту мелодију. Код једноставних канона други глас прати први истоветном мелодијом, понекад помереном за осам тонова навише или наниже. Та техника компоновања била је популарна у време барока, а повремено се појављује у композицијама музике 20. века.

У завршном делу часа ученицима задајте задатак:

Креативна радионица

Задатак ученика је да осмисле ритмички канон. Задатак је започет, а они у уџбенику треба да осмисле даљи ток ритмичке вежбе и да га потом канонском техником спроведу у осталим гласовима.

Додајте ритмичке удараљке свакој деоници, а потом изведите вежбу.

Ученици могу вежбу да сниме мобилним телефоном и пошаљу наставнику на проверу.

Ученици на крају часа могу проверити своје знање користећи задатке из дигиталног уџбеника: