Наручите на еКњижари

Вести

22.05.2020.

Уобразиља у уметничким делима

Уобразиља у уметничким делима

Нови Логос, Ликовна култура 6

Како је у трећој недељи маја предвиђено да се обрађује наставна тема Уобразиља и дефинисање појма уобразиље у уметности, са којим су се ученици већ сусрели, предлажемо вам да са својим ђацима организујете ликовни задатак „Уобразиља у уметничким делима”, чија концепција омогућава ученицима да се самостално и кроз истраживачки приступ баве начинима илустровања задатих мотива.

Пре реализације рада наставник ученицима шаље слике, питање и кратак текст.

» Да ли знате шта је ово? („хватач снова”)


Текст о „хватачу снова”

У неким културама Индијанаца, нарочито Ојибва (индијанско племе), „хватач снова” је ручно прављени предмет заснован на обручу од врбе, на ком је уткана лабава мрежа. „Хватач снова” је тада украшен бисерима или перјем. Добијен „хватач снова” виси изнад кревета, користи се као средство спасавања људи, обично деце, из ноћне море. Познато је и да „хватаче снова” смеју правити само мушкарци, у супротном, они губе своју намену и значај. Ојибва верују да „хватач снова” мења снове неке особе. Лоши снови ће остати ухваћени и нестаће са светлости дана. Лепи снови ће проћи кроз перје и спуштати се низ перје на спавача.


Како би продубили тему, ученицима рећи да анализирају примере уобразиље у уметности на страни 68 у уџбенику и да забележе своја запажања о њима. Наводити их да записују своја запажања о измишљеним бићима на основу питања из уџбеника. Питања која могу да им помогну у том процесу:

» Какав је ваш утисак о овим сликама?

» Да ли оне представљају машту или реалност?

» На основу чега сте то закључили? Имате ли још неко запажање о њима?

» Наредних десетак минута радите оловком цртеж који представља један ваш сан или нешто о чему маштате.

Такође, наставник може тражити од ученика да запишу своја размишљања о изреци „Он живи у облацима”.

У том контексту мултимедијални PDF-ови и е-уџбеници Издавачке куће Клет су од велике помоћи. Наставник може нпр. упутити ученике на уџбеник Ликовна култура за 6. разред Издавачке куће Нови Логос, поглавље Уобразиља и рећи им да реше задатак са 68. стране, као и да увеличају слике Ренеа Магрита и Уроша Предића.

Уколико желе, ученици на 70. страни мултимедијалног PDF-a имају могућност цртања дигиталног цртежа бирајући подлогу и дебљину оловке. Цртеж могу сачувати.

Како би реализовали задатак „Уобразиља у уметничким делима”, саветујемо наставницима да ученике упуте да прочитају текст из уџбеника на 72. страни.

Послати им питања која ће им помоћи при раду:

» Да ли вам је познато ово што сте чули? Шта сте о овоме знали, а шта сте ново сазнали?

» Шта значи искушење? Дајте неки пример из личног искуства када сте били у искушењу.

» Посматрајте слику уметника Хијеронимуса Боша на 86. страни. Да ли је приказана јава или сан, стварно или нестварно? Да ли има надреалних елемената?

» Посматрајте репродукцију дела „Концерт у јајету” на 73. страни. Шта је необично, надреално, другачије него у стварности, нелогично? Шта је реално и слично као у стварности?

Хијеронимус Бош, Концерт у јајету – детаљ, 1480.

» Посматрајте други пример истог аутора, „Башта овоземаљског уживања”. Шта је реално, а шта надреално?

Наставник даје упутство за рад:

Када смо се детаљније упознали са појмом уобразиље у уметности, за овај час ученици треба да раде такозване минијатуре, цртеже на малом формату папира. У техници цртежа ученици треба да представе један свој сан или нешто о чему маштају.

Ученике храбрити да што детаљније објашњавају, бележе у својим свескама све што запажају, како би што успешније могли да реализују задатак.