Наручите на еКњижари

Вести

25.05.2020.

Тропске кишне шуме

Тропске кишне шуме

Нови Логос, Географија 5

План и програм петог разреда за текућу недељу предвиђа тему „Биљни и животињски свет на Земљи”. Овде можете пронаћи дневне припреме за наставну јединицу.

У оквиру лекције о биљном и животињском свету, на веома леп начин је приказан распоред природних зона и биома.

Ученици кликом на различите природне зоне могу да виде где се оне налазе у свету и на тај начин могу да утврде законитости везане за њихову распрострањеност. На основу овога, треба повезати распрострањеност биома са различитим климатским условима који владају на нашој планети и у каквом се односу налазе.

У оквиру уџбеника ИК „Нови Логос” и „Фреска”, постоји видео о тропским кишним шумама као једној од најзначајнијих природних зона на планети.

Пре пуштања видеа, ученицима поставити пар питања везаних за тему:

» Шта су тропске кишне шуме?
» Које животиње живе у тропским кишним шумама?
»Које биљке се могу пронаћи?
» Да ли је позната нека тропска кишна шума?

Утврдити градиво о тропским кишним шумама питањима:

» Која је највећа тропска кишна шума на свету?
» Какви су климатски услови у тропским кишним шумама?
» Шта су лијане?
» На који начин се у последњих 20 година уништавају ове природне зоне?
» На који начин може да се смањи негативни природни утицај?
» Зашто се тропске кишне шуме називају „плућа Земље”?

Још један начин да се утврди градиво јесте и помоћу задатака:

Након овога, ученици ће имати целокупну слику о тропским кишним шумама: где се оне налазе, које врсте их насељавају, какви су климатски услови, које су карактеристике живог света у тропским кишним шумама, које су користи и које су претње.