Наручите на еКњижари

Вести

07.04.2021.

Слушање боја и правописно брање печурака

Слушање боја и правописно брање печурака

Готово са апсолутном сигурношћу можемо да тврдимо да постоје речи за којима свакодневно свако од нас посеже и користи их из врло практичних потреба. Такве су, на пример, речи којима означавамо боје. Познавање термина и начина којима се нијансе боја у језику могу исказати управо се због широке свакодневне употребе испоставља као вредно и корисно. С тим у вези, дошли смо на идеју да вам предложимо како да значај овог градива из области језика представите својим ученицима на што убедљивији и креативнији начин. За то ће нам помоћи градиво које предвиђа програм наставног предмета Биологија, а тиче се вишећелијских организама, конкретно, гљива. Да су знања о гљивама вишеструко корисна за сваки вид људске активности, ученицима не треба додатно објашњавати. Довољно је да им је предочено како се гљиве користе у исхрани, али да међу њима има и оних које су отровне и које се никако не смеју јести. Но, оно што ваши ученици не очекују, јесте да језичко знање може икако допринети брању печурака у природи, и да…

Сваки успешни миколог мора да познаје ‒ правопис!

Задатак који вам предлажемо заснива се на описима јестивих и отровних печурки, и усредсређен је на дефинисање боја приликом описивања, као и на њихово исправно писање (са цртицом или без ње). Ученицима, пре главног задатка, треба најпре обезбедити подсетнике и задатке за проверу знања чија ће примена бити неопходна у њиховом потоњем задатку „у природи”.

За ужа језичка знања о бојама, њиховим нијансама и синонимним терминима тих нијанси, као и за правила у њиховом писању, предлажемо задатке из наших издања у припреми:

(преузето из новог издања дигиталне граматике Дар речи, седми разред, Нови Логос)

(преузето из новог издања дигиталне читанке Чаролија стварања, седми разред, Нови Логос)

(преузето из новог издања дигиталне читанке Чаролија стварања, седми разред, Нови Логос)

За подсећање на одлике и грађу гљива предлажемо дигиталне материјале у е-издању Биологије 6, издавачке куће „Нови Логос”:

Задатак „у природи”

У главном делу ваше наставне активности следи проблемски задатак који ученици решавају на основу свих претходних језичких и биолошких знања. Добијају шест слика гљива без њихових назива (зелену пупавку, вргањ, смрдљивог певца, заводницу, лудару и мухару), од којих је само једна гљива јестива (вргањ).

 

Ученички задатак је да препознају јестиву гљиву на основу наведеног описа:

1. Клобук ове печурке није ни драп ни грао.

2. За опис нијансе клобука ове печурке у писању не бисмо користили цртицу.

3. Дршка ове печурке је при основи прљавобела, а при врху, према спорама, тамносмеђа.

Како се може приметити, ученик за решавање задатка, поред познавања делова грађе печурке и њихових стручних назива, мора да познаје и правописна правила у писању нијанси боја и њихових комбинација. Претпоставка је да ће ученици највише проблема имати при разликовању вргања и гљиве лударе, будући да су ове две врсте изгледом доста сличне, али са том великом разликом што је вргањ јестив, а гљива лудара отровна. Отуда је још значајнији допринос наставне активности која ће направити корелацију између предмета и скренути пажњу ученицима на једну овако важну сличност.

Решења задатака можете преузети ОВДЕ.