Наручите на еКњижари

Вести

24.04.2020.

Претворите тест у игру и оцењујте без стреса

Претворите тест у игру и оцењујте без стреса

Нови Логос, Српски језик и књижевност, дигитални уџбеници на е-учионици 

Тренуци чудне борбе у којој тренутно цео свет учествује више но икад актуализују фантастичне мотиве бајки. На том трагу, попут Хомерове ружопрсте зоре исијава једна од Андрићевих мудрости: У бајкама је права историја човечанства, из њих се да наслутити, ако не и потпуно открити, њен смисао. Није ли?

Вођени оваквом мишљу, а у борби да подржимо рад наставника у изолацији, доносимо вам предлог како са ученицима обрађивати/обнављати тему бајке (мада се идеја, наравно, може искористити и за обраду неке друге књижевне врсте), и притом остварити, између осталих, исходе који предвиђају да ученик буде у стању да:

» развија имагинацијски богате асоцијације на основу тема и мотива књижевних дела;

» уме да упореди књижевно и филмско дело, позоришну представу и драмски текст;

» илуструје особине ликова.

Као уводни задаци за активност могу се користити неки од интерактивних задатака из дигиталног уџбеника који припремају ученике за оживљавање ликова.

Уместо теста ИГРА

КО САМ ЈА?

Задатак сваког ученика био би да на основу разумевања прочитаног дела и свог личног доживљаја самостално осмисли реченицу коју би могао да изговори неки лик из обрађених бајки, а која најбоље илуструје карактер и особине одабраног књижевног лика. Своју реченицу потом сваки ученик, одређеним редоследом, исписује у простору за заједничку комуникацију одељења. Задатак осталих ученика је да погоде о ком књижевном лику је реч.

Ученицима би требало дати један илустративни пример шта се од њих тражи, по којем они даље креирају своје примере.

Оваква игра могла би бити вишеструко корисна, јер кроз њу ученици активно уче, а кроз њен ток наставник добија информацију о нивоу савладаности градива и степену ученичког разумевања прочитаног.

Не заборавимо на креативност!

Ученик као стваралац

Друга активност коју предлажемо има за циљ да ученици активно стварају и развијају и друге компетенције мимо знања.

Задатак би могао бити да сачине кратак видео-запис / аудио-запис / писану форму у којем би једну изабрану бајку (или пак неко друго књижевно дело) интерпретирали кроз неки други уметнички израз:

» другу књижевну врсту (уместо бајке, лирска или епска песма, или драмски текст…);
» музичку изведбу (певање или свирање);
» плесну нумеру;
» ликовну представу;
» новинску вест;
» репортажу са лица места;
» анкетирање (укућана, будући да су контакти са другим лицима забрањени).

Ваљало би дозволити ученицима, уколико се определе за форму видеа, да у свој видео могу укључити и друга лица (укућане, уколико има добровољаца).

Због индивидуалних разлика, техничких могућности, али и ученичке самопроцене, пожељно је да се ученицима понуди избор форме и нивоа сложености ове активности. Први, захтевнији вид била би активност у којој ученици креирају продукт како смо већ описали, а други вид активности подразумевао би грађење ученичког знања у Блумовом степену синтезе: задатак би био да ученик пронађе већ готово дело у некој другој грани уметности (ликовно, музика, филм…) које у ма ком свом аспекту може да илуструје главну тему или тон одабране бајке (или неке друге књижевне врсте која се обрађује).

Први вид предложене активности, нарочито ако се ученици определе за форму видео-записа, поред своје најуже теме књижевности, залази такође и у друге теме предмета: ортоепију (течно и разговетно читање/интерпретирање уметничких текстова), језичку културу (активна употреба различитих облика казивања, састављање говорених и писаних текстова, учење напамет), а истовремено остварује и богато међупредметно повезивање.

Оцењивање без стреса

Оно што је вредно за актуелни тренутак јесте да би наставници кроз ову активност добили готове продукте који се лако, према унапред постављеним критеријумима, могу оценити (на пример: разумевање дела, креативност, презентација, „аргументација”, општи утисак…). Такође, за евалуацију се могу користити и рубрике или check листе са којима би ученике требало упознати приликом задавања задатка.

Типови задатака слични овом у служби су оног најважнијег: задржавају свој образовни карактер и његов примарни циљ, али га истовремено проширују ван његових граница и, као најважније, негују забаван и ведар дух наставе и учења.

 

Сваки главни јунак бајке има пријатеља који му помаже.
Допустите да Ваш пријатељ будемо ми,
Издавачке куће „Klett”, „Нови Логос” и „Фреска”