Наручите на еКњижари

Вести

19.12.2022.

Прављење бележака за боље учење и разумевање градива

Прављење бележака за боље учење и разумевање градива

Када ученици праве белешке, морају да анализирају информације. То значи да морају да издвоје битне од мање битних информација, да одреде који су кључни појмови и најважније информације, разумеју главну идеју (да имају целину слике) и изложе то на неки организован начин. И поред упутства како да исправно анализирају информације у тексту и како да праве белешке, многи ученици праве превише кратке белешке, које су често и сасвим неорганизоване, или једноставно преписују из текста што више могу.

Ево неких препорука како можете да помогнете ученицима да развију вештину хватања белешки:

  • усмерите ученичку пажњу на то како је информација структурирана;
  • подстичите их да не пишу све што прочитају, виде или чују;
  • дајте ученицима моделе бележака или оквире за прављење бележака, заједно са правилима или категоријама које ће им помоћи да направе структуру у својим белешкама и организују их;
  • дајте им задатак да вежбају да сумирају основне идеје пасуса у једној реченици;
  • поделите им жуте или розе маркере и тражите да их користе да „вам покажу” шта сматрају важним у тексту који су прочитали;
  • подстакните ученике да на свој начин обележе своје белешке користећи штампана слова, подебљане речи, поднаслове, скице и дијаграме, да то буду њихове личне белешке, са њиховим наглашавањима и на специфичан начин уређене;
  • научите ученике како да користе формалну шему у прављењу бележака: да наслови првог нивоа представљају главне идеје, наслови другог нивоа подтеме, а наслови трећег нивоа детаље (ако је потребно). Оваква шема наглашава хијерархијску природу текста, где се све детаљније информације налазе испод категорије вишег реда;
  • на крају, када ученици направе своје белешке, тражите да их поново прегледају и дотерају. При томе, нека одлуче које информације су важне и треба их задржати, а које се могу изоставити, јер нису неопходне или се понављају.