Наручите на еКњижари

Вести

22.11.2022.

Подстакните ученичке активности у настави

Подстакните ученичке активности у настави

Учење се у великој мери заснива на активностима ученика у процесу учења. Са овим би се сложила већина наставника. Ученици имају апсолутну моћ вета над учењем. Ако одаберу да се не ангажују у учењу, једноставно неће ни научити, без обзира на то шта ви као наставник чините. Ако се ученици, пак, ангажују око учења, можда неће све научити, али ће имати много веће шансе да нешто науче него да се уопште нису ангажовали.

Шта можете да радите да бисте поправили ученичко ангажовање у настави?

Дајте ученицима задатке који су релевантни за садржај који се обрађује, који су аутентични (стварни, као прави) и одговарајуће изазовни за њих. Такви задаци често захтевају да ученици истражују нове идеје и путеве решавања и да налазе решења преко проблема из стварног живота (или барем, њихове симулације у школским условима).

Постављајте задатке који од ученика захтевају да прате и регулишу свој процес учења, не ослањајући се на друге. То су задаци на којима ученици могу сами да схвате да ли јесу или нису научили, без запиткивања наставника да ли је њихово решење тачно. Такође, требало би да ученици буду у стању да промене начин учења ако схвате да су промашили „правац” или „мету”.

Организујте интерактивну наставу (коју карактерише размена, узајамно давање и добијање информација, идеја и мишљења), и охрабрујте ученике да кроз интеракцију са вршњацима, наставником или ресурсима конструишу властита знања на смислен начин (уместо да као папагаји понављају оно што су други рекли или написали). Таква настава често захтева рад у паровима или малим групама, са мењањем чланова групе према потреби.

Креирајте окружење у коме се активности ученика, њихово „разумно ризиковање” охрабрује и очекује. Настава мора бити безбедно окружење у коме ученици могу да испробавају, тестирају, ризикују са различитим решењима или одлукама, а последице евентуалног погрешног решења или одлуке никога „не коштају”. У таквом окружењу се грешке и промашаји прихватају, оне су део процеса учења, бољег разумевања и савладавања процеса и феномена којим се баве.