Наручите на еКњижари

Вести

15.05.2020.

„Плакат: Исти мотив – различите епохе”

„Плакат: Исти мотив – различите епохе”

Нови Логос, Ликовна култура 6

Како је у другој и трећој недељи маја предвиђено да се обрађује наставна тема Комуникација и дефинисање појма комуникације и споразумевања, са којим су се ученици већ сусрели, предлажемо вам да са својим ђацима организујете ликовни задатак „Плакат: Исти мотив – различите епохе”, чија концепција омогућава ученицима да се самостално и кроз истраживачки приступ баве начинима илустровања задатих мотива.

Пре реализације рада наставник ученицима шаље питања на која треба да одговоре. Како би одговорили на ова питања, ученицима саопштити да на интернету пронађу фотографије:

» отиска руке из пећине Pech Merle у Француској, који значи „моје”, из 35.000. пре н. е.;

» скулптуру Мислилац Огиста Родена.

 Отисак руке из пећине Pech Merle у Француској

                                                                   Отисак руке из пећине Pech Merle  у Француској                                                                  

Скулптура Мислилац Огиста Родена

Затим им рећи да у својим свескама одговоре на следећа питања:

» На које све начине можемо преносити поруке?

» Какво тумачење може имати држање за руке? (Сигурност, припадност, подршка…)

» Коју поруку шаљемо ако руке држимо иза леђа или на боковима?

» Зашто је остављен, шта представља отисак шаке на зиду пећине?

» Који је мотив ове скулптуре? (Шта приказује ова скулптура?) У ком је положају?

» Обратите пажњу на мимику лица, мишиће тела, стопала. Шта нам откривају ови невербални знаци? Како их тумачимо? Ослоните браду на стиснуту шаку. У којим ситуацијама заузимамо овај положај?

Како бисте продубили тему, ученицима рећи да анализирају примере уметничког представљања људске фигуре на страни 46 у уџбенику и да забележе своја запажања о њима. Ученици такође могу да на интернету пронађу и репродукцију скулптуре Хоруса и фотографију споменика Победник на Калемегдану, те им поставити питања:

» Шта је заједничко овим примерима? Којим епохама и којим ликовним областима припадају? Шта представљају (тема, мотив)? Шта је порука првог, а шта порука другог примера? Коју симболику има соко?

У том контексту мултимедијални PDF-ови и е-уџбеници Издавачке куће Klett су од велике помоћи. Наставник може нпр. упутити ученике на уџбеник Историја за 5. разред Издавачке куће Нови Логос, лекција Државе и народи Старог Истока, у којима се могу детаљније упознати са културом древних народа.

Како би реализовали задатак „Плакат: Исти мотив – различите епохе”, саветујемо наставницима да ученике поделе у 6 група. Свакој је намењен по један пар дела (Ученици једне групе раде мотиве једног уметничког дела):

1. Лав у пећини Шове; „Лав”, Рембрант ван Рајн

2. „Лавља врата”, Микена; „Крилати лав”, Венеција

3. „Кинески коњ”, пећина Ласко; „Коњи”, Петар Лубарда; „Коњ и јахач”, Леонардо да Винчи

4. „Тутанкамон у бици”; „Коњ и јахач”, Леонардо да Винчи

5. Коњи у пећини Шове; „Кула од плавих коња”, Франц Марк

6. Мотив коња (митолошке представе)

Наставник даје упутство за рад:

Користећи уџбеник и интернет, представити кроз форму плаката (на папиру из блока бр. 5, колаж-техником, цртежом, текстом) мотив, тему, временски период ком припадају, сличности и разлике у начину обраде и приказа истог мотива. За израду овог рада неопходне су вам: оловке, колаж-папир, туш и перо, темпере и четкице различитих ширина.

Ученике храбрити да што детаљније објашњавају, бележе у својим свескама све што запажају како би што успешније могли да реализују задатак. Поставите им подстицајна питања која ће их водити ка анализирању, нпр:

» Које начине визуелног споразумевања желите да користите у свом раду? Којим техникама желите да најефикасније пренесете информацију? Шта желите да доминира на плакатима: примери фотографија, илустрација, цртежа или текста?

У том контексту, након што су већ обрађени појмови о комуникацији, треба им понудити дигитални садржај уџбеника Ликовна култура за 6. разред Издавачке куће Нови Логос, те тако на 4. страни мултимедијалног PDF-a, поглавље Комуникација, ученици могу погледати фотографије из галерије слика. Такође, упутити ученике да реше два задатка са ове стране.

Приказани примери служе искључиво као визуелни подстицај, а не као готов модел који ће ученици копирати. Осим тога, ученике упутити на 5. страну истог поглавља и рећи им да кликну на иконицу за додатни садржај како би још једном погледали схему о елементима визуелне комуникације.

Од великог је значаја направити корелацију са садржајима других наставних предмета, пре свега са предметима Историја и Географија.