Наручите на еКњижари

Вести

05.05.2020.

Наставна јединица Правим одећу кроз дигитални и штампани уџбеник

Наставна јединица Правим одећу кроз дигитални и штампани уџбеник

У тренуцима када сте приморани да комуницирате на даљину и таквим условима прилагодите наставу, без директног контакта са ученицима, вероватно сте имали најмање проблема да реализујете наставу ликовне културе, поготово што је овај предмет најчешће у корелацији са осталим предметима.

Међутим, ученици, који већи део времена проводе у кући, више него икада су посвећени ликовном стварању и читању. То значи да су већ исцрпили велики број уобичајених идеја, што ствара згодну прилику да их мотивишете да своју креативност изразе на нов начин, а да притом остварите исходе планиране планом и програмом за овај предмет.

Корисницима уџбеника Фреске за разредну наставу већ је вероватно одавно познато да ове уџбенике могу користити и у дигиталној форми, што им свакако олакшава тренутну ситуацију и унапређује наставу на даљину. Међутим, свесни да нису сви ученици у прилици да користе ове уџбенике ван школа, доносимо вам предлоге за организацију часа ликовне културе за 1. разред основне школе, како за ученике који имају приступ дигиталним уџбеницима, тако и за оне који могу да се ослоне само на штампани уџбеник.

Сва упутства и предлози настали су на основу уџбеника Ликовна култура 1 за 1. разред основне школе, аутора Јована Глигоријевића, у издању Издавачке куће Фреска. Подсећамо вас да уз штампани уџбеник ученици добијају и кутију са материјалима, у којој ће пронаћи све оно што им је потребно за овај час. Део тих материјала могу пронаћи и у нашем дигиталном уџбенику.

Напомињемо да је овај уџбеник, управо због своје креативности и иновативности, проглашен за најбољи европски уџбеник и добитник је престижне награде БЕЛМА, коју додељују Франкфуртски сајам књига, Међународна асоцијација за истраживање уџбеника и образовних медија и Европско удружење издавача уџбеника.

Нудимо вам два начина организације часа – са и без приступа дигиталном уџбенику за наставну јединицу Правим одећу из наставне области Споразумевање.

Циљ овог часа је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

У оба случаја од прибора за рад ученицима су потребни: папир са одштампаним контурама фигура у оделима (који могу пронаћи у кутији коју су добили уз штампани уџбеник, а који и овде доносимо), воштане боје, водене боје, темпере, дрвене боје и мека оловка.

Упутства за ученике који имају приступ дигиталним уџбеницима

У садржају дигиталног уџбеника Ликовна култура 1 Фреска PDF, у области Споразумевање (стр. 39–50) отворите лекцију Украшавање (стр. 46–49).

Пре почетка часа ученицима послати „Питања за загревање”. На почетку часа указати им на фотографију коју могу да увећају „Сређивање за рођендан” и позвати их да писмено одговоре на „Питања за загревање”. Одговоре ће вам послати заједно са радом на крају часа.

Упутити ученике да прочитају почетни текст на страни 47 и указати им на увећање слике „Украсна слова”. Позвати их да размисле у којим књигама су најчешће виђали украшена слова.

Упутити ученике да прочитају наставак текста на страни 47 и указати им на галерију слика „Украси на одећи и предметима”. Позвати ученике да се осврну око себе, пажљиво погледају предмете у просторији у којој се налазе и уоче неке од њих који су украшени.

Упутити ученике да прочитају до краја текст на страни 47 и указати им на галерију слика „Шаре”.

Позвати их да у просторији у којој се налазе уоче предмете који имају геометријске шаре, а потом и оне који имају „изувијане шаре”.
Позвати ученике да у својим кутијама које су добили уз штампани уџбеник пронађу картицу Задатак 6. Украшавање.

Уколико желе, овај исти задатак из кутије могу пронаћи у дигиталном уџбенику. Потребно је да отворе падајући мени у горњем левом углу.

Потом у садржају треба да пронађу област Задаци, 6. УКРАШАВАЊЕ – задаци

Усмерити их да оду на 3. страну дигиталног уџбеника, где се налази тражена картица ПРАВИМ ОДЕЋУ.

Упутити ученике да прочитају тест са картице, да у кутији пронађу папир са одштампаним контурама фигура у оделима и ураде задатак. Уколико не могу да пронађу папире из кутије, упутити их на три линка који се налазе у дну картице   , где ће пронаћи те исте материјале спремне за штампу, а које вам и овом приликом дајемо у прилогу.

Ученике вичнијим ИКТ-у можете упутити да задатак ураде користећи неки од једноставнијих цртачких компјутерских програма.

Напоменути ученицима, када заврше радове, да се потпишу у десном доњем углу. Ако желе, могу да украсе своје иницијале. Замолити ученике да вам, уколико имају могућност, скенирају или фотографишу своје радове и пошаљу путем имејла или Вибера, заједно са одговорима из задатка „Питања за загревање”, како би, када пристигну сви радови, била направљена мала онлајн изложба костима.

Упутства за ученике који немају приступ дигиталним уџбеницима

Ученицима на почетку часа послати „Питања за загревање”. Упутити ученике да у својим штампаним уџбеницима отворе страну 46 и лекцију 13, да пажљиво погледају фотографију дечака и девојчице на 46. страни и да потом одговоре на „Питања за загревање”.

Упутити ученике да прочитају почетак текста на 47. страни уџбеника и да пажљиво погледају фотографију „Украсна слова у старој књизи”. Позвати их да се присете у којим књигама су најчешће виђали украшена слова.

Дати им задатак да напишу, а потом и украсе своје иницијале.

Упутити ученике да прочитају наставак текста на страни 47 и указати им на фотографије украшене одеће и предмета на тој страни и позвати их да пажљиво погледају свој дом или просторију у којој се налазе и уоче све предмете који су украшени на неки начин.

Ако желе, могу да покушају да нацртају неки од тих предмета.

Упутити ученике да прочитају до краја текст на страни 47 и указати им илустрације које приказују две врсте шара – „изувијане”, које личе на цвеће, и оне геометријских облика. Упутити ученике да у својој соби уоче обе врсте украса на предметима.

Ако желе, могу да покушају да нацртају неке од шара које су уочили.

Позвати ученике да у својим кутијама које су добили уз уџбеник пронађу картицу са задатком ПРАВИМ ОДЕЋУ.

Упутити ученике да прочитају тест са картице, да у кутији пронађу папир са одштампаним контурама фигура у оделима и ураде задатак.

Уколико не могу да пронађу папир са одштампаним контурама фигура у оделима, послати им додатак из прилога или их упутити да сами нацртају фигуре дрвеном оловком, а потом их украсе и обоје по избору: воштаним, воденим, дрвеним бојама или темперама.

Напоменути ученицима, када заврше радове, да се потпишу у десном доњем углу. Ако желе, могу да украсе своје иницијале. Замолити ученике да вам, уколико имају могућност скенирају или фотографишу своје радове и пошаљу путем имејла или Вибера, заједно са одговорима из задатка „Питања за загревање”, како би, када пристигну сви радови, била направљена мала онлајн изложба костима.

Задатак може бити реализован и у корелацији са наставом српског језика или са наставом предмета Свет око нас, а костими украшени у складу са последњим књижевним делом које је обрађивано на претходном часу или са тематиком из предмета Свет око нас.

На крају часа упутити ученике да пажљиво одлепе налепницу са картице из кутије и залепе је на за то предвиђено место.