Наручите на еКњижари

Вести

22.04.2020.

Материјали кроз дигиталне и додатне садржаје

Материјали кроз дигиталне и додатне садржаје

У измењеним околностима рада сви налазимо најбољи начин да реализујемо садржаје и исходе програма кроз наставу на даљину. Размена искустава, препоруке, додатни материјали могу бити инспирација, али и помоћ многима.

Овим чланком представићемо одређене могућности за реализацију наставне јединице Материјали за Свет око нас за први разред. Уобичајено, ова наставна јединица се одвија кроз два часа. У овом случају сумирали смо упутства, чиме покривамо једну седмицу наставе овог предмета и поједностављујемо комуникацију са ученицима.

Сва упутства припремљена су на основу уџбеничког комплета за Свет око нас 1 ИК Нови Логос, е-уџбеника Свет око нас 1, припрема са додатним материјалима ИК Нови Логос.

Дата су два предлога – један је ослоњен на е-уџбеник, а други за све учитеље/учитељице чији ученици нису у могућности да користе е-уџбеник.

Упућивањем на лекцију Материјали у е-уџбенику, ученик ће, корак по корак, на занимљив начин, савладати све што је важно за ову тему. Предност коришћења е-уџбеника је у томе што је лекција методички разложена на кораке који полако воде ученика у усвајање нових појмова. Уз то, приступ у поставци лекције обезбеђује активно укључивање ученика у процес учења. Дата су питања и задаци уз могућност провере одговора, што додатно омогућава самосталност у раду.

Фотографије које приказују примере из свакодневног живота помоћи ће ученику да разликује материјале, уочи њихова својства и због чега је важно познавати их.

Када се говори о материјалима, важно је активирати ученика да уочава око себе, експериментише и доноси закључке. Стога им се може дати задатак да самостално изведу оглед у циљу испитивања својстава материјала. Након тога могу погледати видео на којем њихова вршњакиња изводи оглед. Тиме ће проверити сопствене закључке.

Како би ученици лакше разумели због чега је важан правилан избор материјала за израду одређених предмета, погледаће занимљив видео на страни Моја машта може свашта…

За крај дат је низ интерактивних задатака путем којих ће ученици проверити усвојеност градива. Повратна информација о успешности урађених задатака која је дата на последњој страни лекције служиће као повратна информација ученицима, али и учитељима/учитељицама који преко е-учионице прате њихов напредак. На основу резултата, учитељ/учитељица може послати појединачне препоруке ученицима.

У наставку је предлог упутстава за ученике.

Лекција Материјали

– У садржају е-уџбеника, у трећој области Човек ствара, пронађите и отворите лекцију Материјали.

– Кроз прве три стране е-уџбеника упознајте се са материјалима.

– Након тога отворите 77. страну уџбеника. Урадите оглед уз помоћ неког од старијих укућана.

– Затим погледајте видео на 4. страни е-уџбеника Својства материјала и упоредите своје закључке са закључцима вршњакиње у огледу.

– На 5, 6. и 7. страни сазнајте због чега се одређени материјали користе за израду неких предмета. Уживајте уз занимљив филм на 6. страни (Моја машта може свашта…).

– Од 8-11. стране дати су задаци. Урадите их и погледајте резултат на 12. страни. Ако сте имали грешака, мало се одморите, па поновите лекцију.

Запис за свеске

– Ученицима послати документ као упутство за запис у свескама.
Документ: Материјали запис за свеске

Документ са задацима можете преузети овде: Задаци за ученике

За оне који нису у могућности да користе е-уџбеник

Учитељи/учитељице који имају ученике који немају могућност коришћења е-уџбеника, осим горе постављеног упутства за запис у свескама, домаћег задатка и игре, ученицима могу послати следеће:

– Упутство да ураде задатке на 74. и 75. страни Радне свеске. Решења имају на крају радне свеске, па могу проверити тачност урађеног.

– Видео о испитивању својстава материјала. Видео погледајте ОВДЕ.

– Две ПП презентaције:

Материјали
Својства материјала

Уколико од ПП презентација желите да направите видео-час који можете да пошаљете ученицима, погледајте како то урадити на видео-снимку Дигитални часови: бесплатни алати и платформе (од 0:13:33).