Наручите на еКњижари

Вести

27.04.2020.

Лекција – Реке кроз интерактивне садржаје

Лекција – Реке кроз интерактивне садржаје

Прошле недеље изнели смо неке предлоге како да прилагодите своју наставну праксу садашњим околностима и указали вам на разноврсне материјале у нашим дигиталним уџбеницима које можете користити. У оквиру лекција се налази велики број интерактивних задатака, помоћу којих ученици могу лакше да савладају градиво, а наставници лакше да прате напредак ученика.

У лекцији о водама на копну налази се видео о рекама помоћу којег ученици на јако занимљив и лак начин могу упознати са основним чињеницама: како настају, који су њени елементи, како утичу на околни рељеф и у чему се огледа њихова важност за цео живи свет. Видео се налази у е-уџбеницима и мултимедијалном PDF-у Klett-a, Новог Логоса и Фреске.

Након одгледаног видеа, градиво може да се утврди помоћу приказа различитих врста копнених вода.

На овом приказу су дате дефиниције различитих појмова попут извора, ледника, река, језера, подземних токова, мочвара и ушћа. Поред дефиниција, приложене су и слике које илуструју поменути појам. На овај начин ученици ће лакше визуализовати градиво.

Како би се градиво утврдило, постоји велики број задатака везан за реке, њене елементе, речне сливове, мреже и системе. Тако се може проверити да ли су ученици савладали пређено градиво или су им потребна додатна објашњења. Задаци су конципирани тако да се и кроз њих учи.

Помоћу оваквих задатака, ученици на јако брз начин могу да установе разлике између речног система, речне мреже и речног слива, које иначе често мешају и тешко разликују. На основу овог задатка можемо видети да све реке са територије Србије отичу у три мора, објаснити ученицима која су то мора и на који начин су сливови одвојени једни од других.

Укључити ученике у разговор о највећим рекама које познају у Србији и на свету, да ли су то у исто време и неки од највећих речних сливова на планети? Дати примере:

1. Амазон – највећи речни слив на свету;
2. Нил – једна од најзначајнијих река на афричком континенту;
3. Волга – највећа европска река;
4. Јангцекјанг – најбитнија река у Кини;
5. Дунав – важан пловни пут у овом делу Европе;
6. Велика Морава – највећа домаћа река у Србији и др.

У уџбенику Новог Логоса је приложен видео о највећем речном сливу на Земљи – сливу реке Амазон. Помоћу овог видеа ученици могу да виде пространства кроз која протиче водом најбогатија река на свету.

Дигитални уџбеници олакшавају сам процес учења помоћу додатних слика, видеа, интерактивних задатака и занимљивости које су везане за градиво.