Наручите на еКњижари

Вести

05.05.2020.

Култура и живот старог Рима кроз мултимедијалне садржаје

Култура и живот старог Рима кроз мултимедијалне садржаје

Нови Логос, Историја 5

Када се говори о култури и свакодневном животу старог Рима на самом часу, то увек представља изазов. Дигитални уџбеник из историје за пети разред Издавачке куће „Нови Логос” нуди другачији приступ овој теми са бројним видео-материјалима и интерактивним задацима.

На страни број 2 лекције XVII Култура, уметност и наука старог Рима, поред основног текста о породици, налазе се и два видеа, која говоре о свакодневном животу у старом Риму и изградњи инсула након пожара у 1. веку п. н. е.

Након погледаних видеа и занимљивости о томе како су Римљани добијали своја имена, на страни 4 ученици могу да провере да ли су усвојили знање са претходне две стране.

Пета страна на интерактиван начин упознаје ученике са римским бројевима, поредећи их са арапским, док се на шестој страни говори о науци и уметности у старом Риму. На истој страни очекује вас и видео о значају римских терми.

Наредна страна, седма, говори о градитељским подухватима Римљана. Осим текста, страницу обогаћују још два филма, која говоре о настанку римских градова, као и о Римском форуму.

Након интерактивног задатка и нових информација о римским путевима, на страни 11 ученици се на интерактиван начин упознају са римским боговима, и то тако што су им они упоређени са грчким. На тај начин они обнављају старо градиво и лакше усвајају ново.

На крају обраде ове лекције на странама 13–16 налазе се задаци за проверу знања. Можете погледати и е-припрему за сам час за коришћење управо ове лекције у учионици.