Наручите на еКњижари

Вести

22.05.2020.

Корњача графика

Корњача графика

Нови Логос, Информатика и рачунарство 6

На самом почетку подсетите ученике о начинима цртања геометријских фигура у Scratch-у. Подсетити се координатног система, избора боје и дебљине линије.

Објасните им шта се подразумева под термином „корњача графика”, као и синтаксу за цртање из дигиталног уџбеника:

Наредба turtle.forward(n) или turtle.fd(n) за кретање напред, turtle.left(x) или lt(x) за кретање улево, turtle.right(x) или rt(x) за кретање удесно и turtle.backward(n)bk(n) или back(n) за кретање уназад.
Уместо n, између заграда уписујеш број корака, чиме одређујеш дужину линије, а уместо х број степени.

 

Важно: Дужина линије задаје се у пикселима, а оријентација у степенима. Можеш одредити и боју, ширину, положај оловке (да буде подигнут или спуштен) и облик.


Цртање квадрата, троугла и круга

Демонстрирајте ученицима на е-учионици примере цртања геометријских облика:

Пример програма за цртање квадрата у програму Пајтон.

Задатак из е-учионице:

Светлана је написала програм за цртање фигуре. Одабери цртеж који одговара наредбама за кретање које је она навела у програму и њиховом редоследу.

Ученике поделити у парове и задати им задатке.

• Написати програм који црта квадрат (правоугаоник, троугао, круг) (страна 4).
• Написати програм који испрекиданом линијом црта квадрат.

Бојење и линије

Објасните ученицима синтаксу за мењање облика и боје линија. Наредбе покажите на екрану.

Задатак из е-учионице:

Повежи чланове колона тако да описима одговарају наредбе:

ДОМАЋИ ЗАДАТАК А

Напиши програм који ће нацртати прво слово твог имена, бојом и дебљином линије којом желиш.

ДОМАЋИ ЗАДАТАК Б

Напиши програм који ће нацртати звезду са пет кракова. Све линије нека буду исте дебљине, а сваки крак друге боје.