Наручите на еКњижари

Вести

02.09.2019.

Како осмислити добар иницијални тест

Како осмислити добар иницијални тест

Учитељица сам преко двадесет година. За то време моје колеге и ја дочекасмо и испратисмо многе корените или мање корените реформе. И, скоро по правилу, увек на крају закључимо да све те осмишљене „новине” ми заправо увелико користимо у пракси, да се нешто само другачије назива, да ћемо улагати додатно време и труд да испратимо задато и сл. Дубоко верујем да већина учитеља у Србији воли свој посао, да га ради са великом одговорношћу и посвећеношћу и да улаже велики труд свакога дана. И знам да, када прође први талас незадовољства због нових обавеза, сви ипак објективно процењујемо шта је оно добро што доносе промене, првенствено ученицима.

Тако је било и са иницијалним тестовима када су уведени као обавеза. Али хајде да најпре сагледамо чињенице. Важно нам је да сваки нови садржај испредајемо што боље; важно нам је да ученици усвоје што више; важно нам је и да их научимо да мисле и да примењују научено; важно нам је да сваки тренутак часа искористимо на најбољи начин, не губећи време непотребно; важно нам је да знамо колико су наши ученици научили, шта су заборавили, како размишљају, коју област су најбоље савладали, а коју, можда, нису довољно разумели… У свему томе иницијални тестови су значајна помоћ. Ако су добро осмишљени, а касније њихови резултати квалитетно анализирани, биће одлично полазиште за нову школску годину.

Свако од нас је наставне садржаје обрадио на различите начине, користећи различите методе, облике рада, средства (водећи рачуна о структури одељења, предзнањима ученика, интересовањима, атмосфери у одељењу). О томе би требало да размишљамо и када осмишљавамо иницијалне тестове.

Прво треба издвојити исходе које желимо да проверимо одређеним задатком. Јасно је да не можемо све да их обухватимо и проверимо једним тестом. Стога ћемо изабрати оне који нам се чине најбитнијим, на чијем смо усвајању највише радили прошле године и за које сматрамо да су ученицима најпотребнији. Формулација задатка треба да буде потпуно јасна, прецизна и недвосмислена. Задаци треба да буду разноврсни по својој форми, а ученици морају да користе различите начине решавања – повезивање, заокруживање, одговарање на питања, попуњавање табеле, одређивање правилног редоследа, уочавање грешака, допуњавање, груписање… Они треба да буду и занимљиви, како би их ученици радили опуштеније и без непотребног стреса.

Ево неколико примера задатака из уџбеника за Свет око нас за први разред који могу бити помоћ, подстицај и идеја при изради иницијалног теста на почетку другог разреда (Издавачка кућа „Нови Логос”):

Исход 1: Адекватно се одева у циљу очувања здравља.
Задатак 1: Доцртај и обој одећу дечаку према временским приликама. (стр. 14, задатак 3)

Исход 2: Одлаже отпад на предвиђена места.
Задатак 2: Спој стрелицама отпатке с контејнерима којима припадају. (стр. 34, задатак 3)

Исход 3: Примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом преласка улице.
Задатак 3: У кружиће испод слика упиши бројеве од 1 до 4 којима ћеш представити правилно прелажење улице. (стр. 9, задатак 4)

Када добро анализирамо резултате – сваког ученика посебно, успешност урађености сваког задатка, успешност урађености сваке области, најлошије и најбоље урађена врста задатка – долазимо до значајних и занимљивих информација. Знаћемо са којим учеником треба одмах радити на допунској настави, која област је ученицима била најразумљивија, коју врсту задатaка решавају најлакше, а коју најтеже, колико су ученици оспособљени да примењују знања, који ученици су спремни за додатни рад из појединих области и низ других сазнања. Када бисмо своје ученике само испитивали, на пример усмено и још фронтално, многе ствари би нам промакле, а важне су.

Без обзира на то да ли користимо иницијалне тестове издавачких кућа које добијамо са уџбеницима или их сами осмислимо према потребама свог одељења, они ће нам сигурно помоћи у томе да на почетку нове школске године квалитетно испланирамо будући рад. Најважнији циљ сваког учитеља је, засигурно, квалитет у сваком сегменту школског живота.

Надам се да ћемо дочекати и испратити још много новина у нашем послу помоћу којих ћемо постизати боље резултате. Све што донесе бар мали помак у образовању и васпитању наше деце, вредело је.

 

Љиља Стокановић,
учитељица у Основној школи „Јован Миодраговић”,
коауторка уџбеника за Свет око нас Издавачке куће „Нови Логос”