Наручите на еКњижари

Вести

06.10.2022.

Како да побољшате процес подучавња?

Како да побољшате процес подучавња?

Јасно наведите шта треба научити

Идеја начела о јасноћи јесте да ученици, али и наставници, морају знати која се знања очекују. То је важно да би се знало која ће понашања наставник поткрепљивати, а и ученицима је лакше уколико им је јасно које вештине и знања треба да усвоје, односно шта се од њих тачно очекује.

 

Прво подучавајте основне ствари

Важно је да ученици најпре савладају основне појмове и вештине. Уколико деца лоше читају, или имају тешкоћа са основним математичким операцијама, јасно је да ће имати проблема при савладавању сложенијег градива. Начело о подучавању у основним стварима односи се и на чињеницу да сложена знања треба усвајати поступно, корак по корак.

 

Не могу сви ученици напредовати истим корацима

Програми појединих предмета прописани су и јасно је шта ученици треба да науче у одређеној школској години. Међутим, брзина напредовања ученика одређена је њиховим индивидуалним способностима и мотивацијом. Подучавање би требало обликовати тако да су кораци у напредовању прилагођени појединцу.

 

Програмирајте образовне јединице

Програмирана настава врло је ефикасна образовна техника, заснована на поставкама бихејвиоризма. Применом програмирања ученик може учити темпом који њему одговара и уз стална непосредна поткрепљења.