Наручите на еКњижари

Вести

27.04.2020.

Када школску учионицу замени виртуелна – предлози активности у настави на даљину

Када школску учионицу замени виртуелна – предлози активности у настави на даљину

Прошле недеље изнели смо неке предлоге како да прилагодите своју наставну праксу садашњим околностима и указали вам на разноврсне материјале у нашим дигиталним уџбеницима које можете користити.

Дигитални уџбеник представља одличан избор у тренутној ситуацији, када је процес наставе пребачен из школске у виртуелну учионицу. На примеру наставне јединице под називом „Хришћанска црква у раном новом веку”, у оквиру е-уџбеника за шести разред Издавачке куће Фреска, моћи ћете да се упознате са неким елементима који се налазе у свим дигиталним уџбеницима Klett групе – интерактивним задацима, видео-клиповима, занимљивостима и слично.

Покренућемо лекцију 4.4, која обрађује поменуту наставну јединицу. После уводне стране, на страни број 2, наилазимо на галерију слика, која приказује Мартина Лутера и његових 95 теза. Она, заједно са текстом, представља увод у видео који говори о реформацији, који се налази на истој страни. Целокупна страна одлична је за дискусију о овој тематици.

Након странице о језуитима и занимљивости о Инацију Лојоли, страна број четири бави се верским сукобима у 16. и 17. веку, који су окончани коначним признањем протестантизма као вере. Одељак Сазнајте више на истој страни говори о интересантној појави прогона вештица у току верских сукоба. На крају, у циљу повезивања догађаја везаних за религију који су се у исто време дешавали на простору српских земаља у оквиру Османског царства, на истој страни може да се погледа филм о Пећкој патријаршији. Филм говори о укидању и обнови Пећке патријаршије након пада српске деспотовине, као и њеном функционисању под Османском влашћу.

Страна 5 представља рекапитулацију онога о чему се говорило на претходним странама и на њој је у тезама исписано најважније.

На крају сваке лекције налази се неколико интерактивних задатака који служе за проверу наученог. То је случај и у овој лекцији, стране 6,7 и 8 садрже управо такве задатке.