Наручите на еКњижари

Вести

06.05.2020.

Израчунавања у хемији

Израчунавања у хемији

Драги наставници, стиже нам још једна недеља изазова. Из недеље у недељу трудимо се да вам текстовима, разноврсним примерима и предлозима активности олакшамо наставу на даљину. То чинимо и овог пута кроз израчунавања у хемији.

Пре него што се ученици уведу у лекцију која објашњава једначине хемијских реакција, представити ученицима три нивоа разумевања хемијских феномена: макроскопски, субмикроскопски и помоћу хемијске симболике. Тако ће ученици схватити да хемичар мења супстанце на макроскопском нивоу, размишља и објашњава на субмикроскопском нивоу, а изражава се хемијском симболиком.

Много пре настанка хемије као модерне науке, људи су умели да направе стакло, барут, мастило, лекове и друго и у основи они су се бавили хемијом на макроскопском нивоу. Све што се на том макроскопском нивоу дешава супстанцама може се уочити чулима.

Тражити од ученика да потраже на интернету примере сагоревања сумпора или нешто слично за приказ макроскопског нивоа разумевања хемије и да изанализирају примењујући знање стечено на претходним часовима. Своје запажање треба да пошаљу наставнику/-ци на имејл.

У основи свих хемијских феномена леже промене на нивоу честица које се не могу директно видети голим оком. Промене на том субмикроскопском нивоу јесу промене атома, молекула и јона.

Хемичари размишљају на субмикроскопском нивоу. Објашњења на том нивоу омогућавају мењање и прилагођавање структуре супстанци потребама човека и боље разумевање појава у природи. Да би ученицима било јасније, искористити приказ помоћу модела: сагоревање сумпора.

За приказивање хемијских феномена користе се хемијска симболика и математички изрази. Овакав начин приказивања („хемијски језик”) спаја макроскопски и субмикроскопски ниво у једну целину, а хемичарима омогућава лакше и једноставније објашњавање појава и промена супстанци.

При раду у хемијским лабораторијама или хемијској индустрији врло често јавља се потреба за израчунавањима на основу хемијске једначине. Уколико се жели израчунати маса једињења које се добија у хемијској реакцији или колика је маса једињења потребна да би настала жељена количина реакционог производа, то се може учинити на основу хемијске једначине. Ученици посматрају PowerPoint презентацију док наставник анализира тумачење једначине хемијске реакције. На примеру једначине хемијске реакције између водоника и кисеоника квалитативно и квантитативно протумачити хемијску једначину, а затим објаснити израчунавање количине воде која настаје у реакцији 5 mol кисеоника са одговарајућом количином водоника.

Од ученика тражити да сами израчнају количину и број атома магнезијума потребних за реакцију са 6,4 g кисеоника којом настаје магнезијум-оксид (MgO). Резултате треба да пошаљу наставнику/-ци на имејл.

Најавити ученицима видео-оглед „Реакција синтезе гвожђа и сумпора”. Из резултата огледа сазнају на који се начин одређује формула једињења на основу односа маса и укратко им објаснити да се формула неког непознатог једињења може одредити експерименталним путем из односа маса елемената у том једињењу.

У завршном делу часа интерактивним тестом проверити знање ученика. Ови тестови омогућавају да се кроз различите типове задатака процени ниво усвојености наставног градива. Питања су креативно осмишљена и задаци чине тестове динамичним и занимљивим.