Наручите на еКњижари

Вести

16.01.2018.

Информатика развија логичко мишљење

Информатика развија логичко мишљење

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Увођење информатике и рачунарства као обавезног предмета у основну школу веома је важна промена у нашем образовном систему. Ове школске године информатика је постала обавезна за ученике петог разреда. Такав образовни искорак омогућиће да сви ђаци, већ у основној школи, стекну базичне елементе дигиталне писмености и савладају почетне кораке у програмирању.

Издвајајући најзначајније појединости у програму наставе информатике за пети разред, као и како ће оне утицати на рад у учионици, Светлана Мандић, професорка рачунарства и информатике у гимназији „Жарко Зрењанин” у Врбасу, уверава да ће реализација садржаја оспособити ученике да на правилан начин користе нове технологије у свакодневном животу. Код ученика ће развијати критички однос према информацијама и садржајима доступним на интернету.

Нови програм допринеће да кроз област − рачунарство ученици развијају логичко мишљење и стичу основне вештине програмирања које су потребне за многа занимања. Предвиђени садржаји подстичу креативностсамосталност и иновације у настави рачунарства и информатике, али и других предмета.

Редакција