Наручите на еКњижари

Вести

11.05.2020.

Човек и вода у дигиталним уџбеницима

Човек и вода у дигиталним уџбеницима

Географија, дигитални уџбеници на е-учионици

Као и претходних недеља, и овог пута трудимо се да вам помогнемо да своју наставну праксу прилагодите садашњим околностима и укажемо вам на разноврсне материјале у нашим дигиталним уџбеницима које можете користити.

План и програм петог разреда за текућу недељу предвиђа тему „Човек и вода”. Овде можете пронаћи дневне припреме за ову наставну јединицу.

У оквиру лекције о односу човека и воде ученици се упознају са водом као ресурсом потребним за функционисање свакодневног живота. У мултимедијалном PDF-у и е-уџбеницима може се пронаћи видео „Вода као ресурс”. Пре пуштања овог видеа, ученицима треба поставити пар питања који ће их увести у тематику, као на пример:

» За шта користимо воду у свакодневном животу?
» На који начин вода долази до наших домова и славина?
» Да ли коришћење воде има негативне утицаје по животну средину?

Након тога, пустите ученицима видео.

Након одгледаног видео-снимка, продискутујте са ђацима о новим стварима које су сазнали и о ономе што је оставило највећи утисак на њих. Можете им поставити нека од питања која ће им више пробудити свест о томе како је све у природи повезано и како један негативан утицај има цео ланац негативних последица:

» На који начин можемо да сачувамо чисту воду на планети, од које толико зависимо?
» Да ли постоји начин да сви имају приступ води за пиће?
» На који начин можемо да спречимо загађивање водених екосистема?

Када се са ученицима утврди за шта је све неопходна вода, помените појам отпадна вода. Питајте ученике шта мисле где одлази сва отпадна вода из фабрика, из домаћинства, са улица и слично.

Више информација о отпадним водама се може пронаћи на линку који се налази у уџбенику.

На овај начин се ученици упознају са различитим типовима отпадних вода, на који начин и којим материјама загађују нашу околину и како загађујуће материје путују кроз екосистем и долазе поново до човека – извора загађења.

Како би им се боље приближио овај појам и проблематика загађивања отпадним водама, пустите им видео „Загађивање вода”.

У видеу су приказани различити извори загађења површинских и подземних вода:

» Вештачка ђубрива (раст популације алги, смањивање кисеоника у воденим екосистемима);
» Фабрике (опасне загађујуће материје, отровне супстанце, тешки метали – догађај у Мађарској 2010. године, изливање загађујућих материја у Дунав, реку важну за Европу и Србију. Том приликом река је добила црвену боју);
» Комуналне отпадне воде – канализација (опасне су уколико се не пречишћавају).

Након одгледаног видеа, ученицима поставите питања помоћу којих ће се утврдити ново градиво:

» На који начин загађујемо водене екосистеме?
» Како можемо да дамо допринос у чувању чисте воде?
» На који начин се пречишћавају отпадне воде?

Поред ових типова загађења, озбиљна претња са развојем нафтне индустрије представљају нафта и њени деривати. Једна капљица нафте може да загади велику количину воде. Приликом изливања нафте у водену средину она се таложи на површини и спречава пролазак светлости која је потребна биљкама за процес фотосинтезе, те на тај начин долази до нарушавања природне равнотеже, па чак и до изумирања целокупних екосистема. Нафта је веома отровна супстанца коју је веома тешко уклонити из животне средине једном када се излије. Научници покушавају да смисле разне начине за уклањање и чишћење нафте, али до сада ниједан није био толико ефективан, а сам процес је јако скуп.

Помоћу видеа „Изливање нафте”, ученици могу боље да се упознају са негативним последицама које нафта оставља у животној средини, као и са начинима уклањања нафте након акцидента.

Проверите шта су ђаци научили из претходно погледаног видеа:

» Шта је нафта?
» Која је најпознатија катастрофа везана за изливање нафте?
» На које начине може да се уклони нафта из воде?
» Које су негативне последице по биљке и животиње?
» Колико времена је потребно екосистему да се опорави?