Наручите на еКњижари

Вести

12.01.2018.

2. фебруар – МЕЂУНАРОДНИ ДАН МОЧВАРА

2. фебруар – МЕЂУНАРОДНИ ДАН МОЧВАРА

Међународни дан заштите мочвара и мочварних станишта обележава се 2. фебруара.

Овај дан је установљен 2.2.1971. године у иранском граду Рамсару. Податак да је 6% Земљине површине под мочварама, као и да у њима живи 40% свих биљних и животињских врста, обавезао је међународну заједницу да усвоји ову конвенцију.

Десет природних добара у Србији налази се на листи међународно значајних влажних подручја, тзв. рамсарских подручја. Ова природна добра простиру се на површини од 63,919 хектара. То су:

1. Специјални резерват природе „Стари Бегеј — Царска Бара“,
година проглашења: 1996, површина: 1,767 ha

2. Специјални резерват природе Обедска бара,
година проглашења: 1977, површина: 17,501 ha

3. Резерват природе „Лудашко језеро“,
година проглашења: 1977, површина: 593 ha

4. Спеуијални резерват природе „Слано Копово“,
година проглашења: 2004, површина: 976 ha

5. „Пештерско поље“,
година проглашења: 2006, површина: 3,455 ha

6. „Лабудово окно“,
година проглашења: 2006, површина: 3,733 ha

7. Специјални резерват природе „Торње Подунавље“,
година проглашења: 2007, површина: 22,480 ha

8. Предео изузетних одлика „Власина“,
година проглашења: 2007, површина: 3,209 ha

9. Специјални резерват природе „Засавица“,
година проглашења: 2008, површина: 1,913 ha

10. Специјални резерват природе „Ковиљско-Петроварадински рит“,
година проглашења: 2012, површина: 8,292 ha

Завод за заштиту природе Србије утврдио је прелиминарну листу од укупно
68 потенцијалних рамсарских подручја у Србији.