Наручите на еКњижари

Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије

Читанка за трећи разред гимназије усклађена је са новим Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева и исхода наставе српског језика и књижевности у гимназијама.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-0005/2021-03

1.250,00 РСД

    Опис

    Читанка је организована тако да свако поглавље почиње уводним текстом и одговарајућом уметничком репродукцијом. Поред основног текста постоје и многобројна додатна објашњења у виду тумачења потенцијално непознатих речи и додатних информација, које ученицима могу помоћи да уоче историјске и друге позадине књижевних дела. Доступан је и кратак осврт на биографије аутора, као и њихове фотографије. После сваког дела ученици могу одговарати на питања и решавати занимљиве и креативне књижевне задатке, који их усмеравају на исправно тумачење и подстичу стваралачку способност.