Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 8, збирка задатака за припрему завршног испита

Ова збирка задатака треба да помогне у уве­жбавању и систематизовању знања које су ученици стекли у основној школи.

Тип корица:

меки повез

ISBN:

9788661091681

495,00 РСД

  Опис

  Најважније карактеристике збирке задатака Лакше до успеха на матури:

  • Обрађени су сви наставни садржаји;
  • Велики број модела и типова задатака;
  • Задаци припремљени по образовним стандардима;
  • Задаци рангирани по нивоима сложености;
  • Задаци обухватају примере из свакодневног живота и помажу у примени стеченог знања.
  Задаци су разврстани у четири области и обухватају основ­ни, средњи и напредни ниво:
  • Вештина читања и разумевање прочитаног (55 задатака);
  • Писано изражавање (80 задатака);
  • Граматика, лексика, народни и књижевни језик (450 задатака);
  • Књижевност (195 задатака).