User image
Наручите на еКњижари

Математика, збирка задатака из математике за припрему завршног испита

Циљ ове збирке је да ученици помоћу што разноврснијих задатака утврде градиво које се учи из математике у основној школи. Сви задаци одговарају образовним стандардима за крај обавезног образовања и омогућавају њихову проверу.  

Тип корица:

меки повез

ISBN:

9788661091674

495,00 РСД

    Опис

    Пред вама је збирка задатака из математике за завршни испит у основном образовању намењена првенствено ученицима осмог разреда основних школа у Србији. Збирка задатака садржи пет области које прописују образовни стандарди из математике. Циљ ове збирке је да ученици помоћу што разноврснијих задатака утврде градиво које се учи из математике у основној школи. Сви задаци одговарају образовним стандардима за крај обавезног образовања за предмет математика и омогућавају њихову проверу. У свакој области задаци су распоређени у три нивоа – основни, средњи и напредни ниво. Испред сваке области налази се кратак преглед најбитнијих чињеница везаних за дато градиво. На крају збирке су решења свих задатака, са понеким упутством за теже задатке. На крају збирке налазе се три теста направљена по узору на тестове са ранијих завршних испита из математике. Први тест сачињен је од задатака из збирке, други тест има половину задатака из збирке, а половина задатака је непозната. Трећи тест садржи искључиво непознате задатке.