Наручите на еКњижари

Техника и технологија 6, уџбеник за шести разред

Уџбеник одликују прегледан дизајн и јасна навигација који олакшавају сналажење, опажање, учење и памћење.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

192

ISBN:

978-86-610-9393-7

Решење Министарства просвете: 650-02-00089/2019-07

1.210,00 РСД

  Опис

  ПРЕГЛЕДАЈ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

  • Велики број јасних и занимљивих фотографија и видео-прилога високог квалитета прати садржај уџбеника и олакшава усвајање градива, а нарочито нових и сложенијих појмова.
  • Постоје предлози групних и самосталних активности којима се подстиче критичко и аналитичко мишљење ученика.
  • Бројни задаци различитих типова на крају целина подстичу активно учење и самовредновање.
  • Добро одабране и изводљиве вежбе омогућавају ученицима лакше уочавање процеса и појава, њихово објашњавање и извођење закључака који воде трајним знањима.