User image
Наручите на еКњижари

Свет око нас 2, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

620,00 РСД

    Опис

    Богато илустровани и пажљиво осмишљени садржаји штампаног уџбеника обогаћени су у овом мултимедијалном пдф-уџбенику различитим електронским материјалима. Разноврсне анимације, едукативни филмови и интерактивни задаци у функцији су остваривања предметних исхода и унапређују наставу и учење. Интерактивни задаци помажу ученику/ученици да лако прати своје напредовање, али му/јој нуде и могућност корекције. Велики број едукативних игара има за циљ неговање радозналости ученика, подстицање интересовања за учење и развијање позитивног става према науци. Мултимедијални пдф-уџбеник може послужити и као моћно наставно средство, посебно у ситуацијама када садржаји захтевају одређен степен апстрактног мишљења или проучавања појава и процеса који нису искуствено доступне ученицима.