Наручите на еКњижари

Српски језик 7 читанка Чаролија стварања, дигитални уџбеник

Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

660,00 РСД

    Опис

    Мултимедијална ПДФ читанка „Чаролија стварања“ конципирана је према захтевима савремене интерактивне наставе и у складу са Програмом наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања. Кроз своју форму истовремено задржава сав садржај штампаног уџбеника, али га и обогаћује мулдимедијалним садржајима и интерактивним задацима. Структура дигиталног садржаја у највећој мери покушава да прати ток наставног часа и динамику учења – у јасно означеним иконицама најпре се могу пронаћи додатни садржаји који уводе ученике у размишљање о наставној теми, и доводе је у везу са ванпредметним садржајима. Књижевне текстове прате квалитетни аудио-записи, видео-материјали, галерије слика, као и интерактивни задаци којима се неретко повезује градиво унутар предмета на релаци језик – књижевност. У свакој тематској целини нарочито је истакнута рубрика нових појмова из књижевне теорије, а готово свака се завршава иконицама са занимљивим додатним информацијама, визуализацијама кроз мапе и карте, или идејом за креативни пројекат. Разноврсни и атрактивни садржаји уважавају различите навике при учењу, лако мотивишу ученике најразличитијих интересовања, и пружају брзу повратну информацију о учениковој успешности при решавању задатака.