Наручите на еКњижари

Српски језик 4, читанка за четврти разред гимназије

Ова ризница речи ће вас повести на јединствено путовање светом књижевности кроз најзначајнија дела домаћих и страних писаца од 16. века до прве половине 21. века.

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-00004/2021-03

1.320,00 РСД

    Опис

    Поред основних књижевних текстова Читанка садржи и велики број помоћних текстова који су подједнако значајни за потпуно разумевање дела. Свако поглавље почиње уводним текстом кроз који се ученици припремају за анализу и тумачење. Читанка садржи и велики број питања и задатака који омогућавају ученицима да о књижевним делима размишљају на стваралачки начин и проширују своја знања о књижевности и писцима. Кроз низ задатака могу да увежбају научено градиво и да усаврше вештине говорења и писања о књижевности или поводом ње.