Наручите на еКњижари

Српски језик 2, Читанка за други разред средње школе

СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка је усклађена са Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева наставе српског језика и књижевности у гимназијама и средњим стручним школама.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

ISBN:

9788661091995

1.250,00 РСД

    Опис

    СТАРО ИЗДАЊЕ Читанке издавачке куће ,,Нови Логос” унапређују истраживачку, стваралачку и продуктивну наставу српског језика и књижевности и пружају могућност ученицима да стекну релевантна знања, развијају код њих уметнички укус и стваралачке способности, богате њихов речник, подстичу и негују њихову љубав према српском језику, књижевности и националној културој баштини. Читанка за други разред усклађена је са Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева наставе српског језика и књижевности у гимназијама и средњим стручним школама. Разноврсна дидактичко-методичка апаратура омогућава поступно, темељно и креативно тумачење текста и подстиче на даље истраживање, а пажљиво изабране фотографије и уметничке репродукције стављају текстове у културно-историјски контекст, те развијају естетске компетенције. Добро осмишљене апаратуре својим садржајем и захтевима које стављају пред ученике омогућавају корелације са другим предметима.