Наручите на еКњижари

Српски језик 2, Читанка за други разред гимназија

Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева и исхода наставе српског језика и књижевности у гимназијама.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

356

ISBN:

978-86-610-9509-2

Решење Министарства просвете: 650-02-666/2019-03

1.320,00 РСД

    Опис

    Читанке издавачке куће ,,Нови Логос” унапређују истраживачку, стваралачку и продуктивну наставу српског језика и књижевности и пружају могућност ученицима да стекну релевантна знања, развијају код њих уметнички укус и стваралачке способности, богате њихов речник, подстичу и негују њихову љубав према српском језику, књижевности и националној културој баштини. Читанка за други разред усклађена је са новим Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева и исхода наставе српског језика и књижевности у гимназијама. Разноврсна дидактичко-методичка апаратура омогућава поступно, темељно и креативно тумачење текста и подстиче на даље истраживање, а пажљиво изабране фотографије и уметничке репродукције стављају текстове у културно-историјски контекст, те развијају естетске компетенције. Добро осмишљене апаратуре својим садржајем и захтевима које стављају пред ученике омогућавају корелације са другим предметима. Свако поглавље почиње уводним текстом о културној и књижевној епохи, а завршава се систематизацијом знања, укрштеницом или кратким тестом за проверу знања.