Наручите на еКњижари

Српски језик 1, Граматика за први разред гимназије и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Граматика је усклађена са Програмом наставе и учења, прилагођена је узрасту ученика и исходима наставе српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

ISBN:

9788661091162

1.100,00 РСД

    Опис

    СТАРО ИЗДАЊЕ Граматика је осмишљена као радни уџбеник који одговара свим изазовима савремене креативне наставе српског језика у гимназији. Уџбеник оспособљава за функционалну писменост и подстиче истрживање, критичко размишљање и самостално доношење закључака. Уџбеник систематично, прегледно и јасно развија усмено и писано изражавање дајући упутства за практичне вештине говорења и писања.