Наручите на еКњижари

Српски језик 1, Граматика за први разред гимназије

Граматика је усклађена са новим Програмом наставе и учења, прилагођена је узрасту ученика и исходима наставе српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

208

ISBN:

978-86-610-9434-7

Решење Министарства просвете: 650-02-248/2019-01

1.100,00 РСД

    Опис

    Граматика је осмишљена као радни уџбеник који одговара свим изазовима савремене креативне наставе српског језика у гимназији. Уџбеник оспособљава за функционалну писменост и подстиче истрживање, критичко размишљање и самостално доношење закључака. Уџбеник систематично, прегледно и јасно развија усмено и писано изражавање дајући упутства за практичне вештине говорења и писања. Садржина примера прати текстове из програма наставе књижевности за први разред гимназије.