Наручите на еКњижари

Српски језик 1, Читанка за први разред гимназије

Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и учења и садржи све обавезне и допунске текстове потребне за остваривање циљева и исхода наставе српског језика и књижевности у гимназијама.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

372

ISBN:

978-86-610-9435-4

Решење Министарства просвете: 650-02-248/2019-03

1.320,00 РСД

    Опис

    Разноврсна дидактичко-методичка апаратура омогућава поступно, темељно и креативно текста и подстиче на даље истраживање. Пажљиво изабране фотографије и уметничке репродукције стављају текстове у културно-историјски контекст и развијају естетске компетенције. Добро осмишљене апаратуре својим садржајем и захтевима које стављају пред ученике омогућавају корелације са другим предметима. Свако поглавље почиње уводним текстом о културној и књижевној епохи, а завршава се систематизацијом знања, укрштеницом или кратким тестом за проверу знања.