User image
Наручите на еКњижари

Природа и друштво 4, е-уџбеник

950,00 РСД

    Опис

    Е-УЏБЕНИК Природа и друштво 4 у потпуности прати садржаје Програма наставе и учења и обезбеђује остваривање предвиђених исхода учења. Уџбеник је конципиран тако да су његов саставни део пажљиво уређене лекције са пажљиво одабраним садржајима, делови који ученицима олакшавају систематизацију знања, делови који омогућавају развијање радозналости, маште, заинтересованости ученика за све садржаје предвиђене програмом и делови за утврђивање и проверу знања. Е-уџбеник садржи и едукативне игре, које, осим што омогућавају утврђивање и/или проверу знања, подстичу ученике на учење. Кроз игру, несвесно, ученици усвајају нова или проверавају усвојена знања. Бројни едукативни филмови, анимације и анимирани филмови, захтеви постављени с одређеним степеном интерактивности, симулације, фотографије, аудио-садржаји, ученицима ће визуелно приближити основно градиво. Свака лекција у е-уџбенику садржи све што је ученицима, али и наставницима потребно, да с лакоћом пролазе кроз разноврсне садржаје наставног предмета. Пратећи инструкције, ученици самостално могу пролазити кроз лекције и у току учења имати увид у сопствено напредовање. Садржаји уџбеника могу се искористити на разноврсне начине, за самостално учење, рад на часу, као уџбеник, збирка или се из њега могу издвојити радни листићи за реализацију различитих пројектних задатака или извођење огледа.