Наручите на еКњижари

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред

Разноврсне активности и задаци осмишљени су на начин да поштују различите могућности и афинитете ученика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

148

ISBN:

9788661094934

Решење Министарства просвете: 650-02-00582/2019-07

940,00 РСД

    Опис

    Радна свеска подстиче ученике да користе различите изворе информација. Рад у пару и групни рад помажу ученицима у стварању сарадничких односа и социјалних вештина, уче се организацији и расподели активности и међусобном поштовању. Изазов за ученике представља и могућност самоевалуације у Радној свесци. Практична примена градива и повезаност са свакодневним животом истакнута је и кроз међупредметно повезивање.