User image
Наручите на еКњижари

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

Уџбенике музичке културе за гимназију краси богата и савремена дидактичка апаратура која систематизује знања о историји музике.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

112

ISBN:

978-86-610-9278-7

850,00 РСД

    Опис

    Градиво у уџбенику представљено је уз велики број занимљивости и илустрација ради лакшег и ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку сваког поглавља, разноврсне апаратуре и систематизација на крају сваку теме олакшавају утврђивање градива. Уџбенике музичке културе прати велики број нумера и одломака које су наставним планом препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, потраже и послушају на интернету. Уџбеник је у потпуности усклађен са Наставним планом и програмом за четврти разред гимназије.