Наручите на еКњижари

Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Уџбенике музичке културе за други разред гимназије краси богата и савремена дидактичка апаратура која систематизује знања о историји музике.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

96

ISBN:

978-86-610-9510-8

Решење Министарства просвете: 650-02-670/2019-03

1.040,00 РСД

    Опис

    Градиво у уџбенику представљено је уз велики број занимљивости и илустрација ради лакшег и ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку сваког поглавља, разноврсне апаратуре и систематизација на крају сваку теме олакшавају утврђивање градива. Уџбенике прати велики број нумера и одломака које су наставним планом препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, потраже и послушају на интернету. Као прилог, на крају уџбеника налазе се богати речници појмова, литература и списак препоручених сајтова домаћих и страних музичких институција. Основни текст допуњен је рубрикама Сазнај више, Подсети се, Занимљиво, Упознајмо композиторе кроз њихова дела и Упознајте епоху кроз музику, које обогаћују представљени садржај. Кроз читав уџбеник дати су предлози композиција које ученици могу да пронађу и послушају на интернету. Епохе су обрађене великим бројем музичких примера. На крају поглавља систематизоване су главне информације . Одговарајући на питања, ученици могу да провере шта су научили. Ленте времена на почетку сваког поглавља на занимљив начин уводе ученике у музичку епоху која се обрађује. Уџбеник је у потпуности усклађен са новим Планом наставе и учења за други разред средње школе.