User image
Наручите на еКњижари

Математика 7, уџбеник за седми разред

Јасна структура сваке лекције и јасно дефинисани садржаји у уџбенику не само да олакшавају рад на часу и наставницима и ученицима већ и омогућавају ученицима да самостално решавају задатке код куће.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

280

ISBN:

9788661094897

Решење Министарства просвете: 650-02-00593/2019-07

1.050,00 РСД

  Опис

  Са овим уџбеником запловићете у свет реалних бројева, Питагорине теореме, целих алгебарских израза, многоуглова, кругова и обраде података.

  • Функционална пратећа апаратура је ту да би помогла да се обнове већ познати математички појмови, истакла нове и битне садржаје и указала на везу са другим предметима и областима.
  • Графички прикази уз текстуална објашњења омогућавају лакше разумевање и усвајање новог градива.
  • Геометријске конструкције у примерима и решеним задацима су илустроване и објашњене корак по корак.
  • Примери и задаци који су смештени у контекст реалних животних ситуација указују на конкретну примену наученог и колико знања из математике могу бити корисна у свакодневном животу.