Наручите на еКњижари

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред

Уз помоћ овог уџбеника изграђује се мрежа појмова, коју ученик примењује у другим областима и у свакодневном животу.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

92

ISBN:

978-86-610-9361-6

Решење Министарства просвете: 650-02-00024/2019-07

830,00 РСД

    Опис

    Уз помоћ овог уџбеника изграђује се мрежа појмова, коју ученик примењује у другим областима и у свакодневном животу. Оријентисан је на активности ученика и процес сазнавања, при чему пружа могућност наставнику да бира из мноштва понуђеног материјала и идеја и да сам креира свој час. Остварује се корелација са другим предметима, подстиче стваралачко мишљење и развија визуелно запажање.