Наручите на еКњижари

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред

Визуелни садржај обликује културне потребе ученика и подстиче на креативност.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

108

ISBN:

9788661094828

Решење Министарства просвете: 650-02-00461/2019-07

940,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је структурално прилагођен за лакше сналажење и самосталну примену стечених знања. Обилује разноврсним садржајима који омогућавају развијање међупредметних компетениција. Садржаји су усмерени примарно на ученика, прилагођени интересовањима и индивидуалним могућностима ученика. Обиље задатака намењених самосталном раду, раду у пару и групном раду даје могућност избора и наставнику и ученику.