Наручите на еКњижари

Историја 6, уџбеник за шести разред

Прегледан дизајн и јасна навигација олакшавају опажање, учење и памћење.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

212

ISBN:

978-86-610-9356-2

Решење Министарства просвете: 650-02-00110/2019-07

1.210,00 РСД

    Опис

    Уџбеник садржи јасне и занимљиве фотографије високог квалитета и видео-прилоге који прате садржај уџбеника и олакшавају усвајање градива, а нарочито нових и сложенијих појмова. Бројни задаци различитих типова на крају наставних области подстичу активно учење и самовредновање. Кроз предлоге за пројектне задатке ученици уче у тиму, кроз игру, запажањем и објашњавањем уоченог и примењују научено у пракси. Мноштво примера из свакодневног окружења доприноси бољем разумевању појава, процеса и појмова који се обрађују у уџбенику. Повезаност садржаја у оквиру истог предмета, али и са другим, сродним предметима доприноси практичној примени градива.