Наручите на еКњижари

Историја 6, е-уџбеник

Е-уџбеник Историја 6 ученицима и наставницима нуди разноврсне садржаје за рад на часу као што су анимације, филмови, интерактивне карте и бројни задаци. Ученицима омогућава занимљиво и брже учење, док наставницима омогућава коришћење различитих методолошких приступа при излагању градива. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

710,00 РСД

    Опис

    Садржај јединица омогућава корелацију са другим наставним предметима, а заступљене су како опште, тако и предметне компетенције. Задаци су осмишљени тако да проверавају оствареност прописаних исхода, као и стандарда за крај основног образовања. Посебна пажња посвећена је задацика који се односе на тумачење одломака из историјских извора, одабраних у складу са узрастом и стеченим знањима ученика.