User image
Наручите на еКњижари

Историја 5, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

610,00 РСД

    Опис

    Уџбеник Историја 5 писан је по важећем Програму наставе и учења. Осим основног садржаја, прописаног програмом, уџбеник садржи и одабране историјске изворе, биографије и додатне садржаје, чиме се ученицима омогућава да прошире и додатно утврде знање о специфичним историјским епохама. Наставнику је омогућено коришћење различитих методолошких приступа при излагању градива, те је остављен довољан простор за примену разнолике дидактичко-методолошке апаратуре при обради, утврђивању и систематизацији градива. Одабране илустрације и фотографије имају и образовну и васпитну улогу. Питања која су дата уз илустрације, историјске изворе и карте доприносе остваривању прописаних исхода, како за крај одређене области, тако и за крај основног образовања. Садржаји у уџбенику доприносе развијању критичког духа код ученика. Посебна пажња је посвећена осмишљавању садржаја намењених ученицима посебно заинтересованим за историју. Садржај наставних јединица омогућава корелацију са другим наставним предметима, а заступљене су како опште тако и предметне компетенције. Задаци су осмишљени тако да проверавају оствареност прописаних исхода, као и стандарда за крај основног образовања. Посебна пажња посвећена је задацима који се односе на тумачење одломака из историјских извора, одабраних у складу са узрастом и стеченим знањима ученика. Мултимедијални PDF нуди линеарно учење, али је обогаћен мултимедијалним садржајима. Обједињује препознатљиви квалитет наших издања и иновативне интерактивне садржаје. Задржава исту форму и садржај као штампани уџбеник, а мултимедијални садржаји јасно су означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције, као додатак садржајима штампаног уџбеника. Такође, садржи навигацију и алатке, а кретање кроз садржаје веома је једноставно и лако.