User image
Наручите на еКњижари

Историја 5, е-уџбеник

Уџбеник Историја 5 писан је по важећем Програму наставе и учења. Осим основног садржаја, прописаног програмом, уџбеник садржи и одабране историјске изворе, биографије и додатне садржаје, чиме се ученицима омогућава да прошире и додатно утврде знање о специфичним историјским епохама. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

700,00 РСД

    Опис

    Наставнику је омогућено коришћење различитих методолошких приступа при излагању градива, те је остављен довољан простор за примену разнолике дидактичко-методолошке апаратуре при обради, утврђивању и систематизацији градива. Одабране илустрације и фотографије имају и образовну и васпитну улогу. Питања која су дата уз илустрације, историјске изворе и карте доприносе остваривању прописаних исхода, како за крај одређене области, тако и за крај основног образовања. Садржаји у уџбенику доприносе развијању критичког духа код ученика. Посебна пажња је посвећена осмишљавању садржаја намењених ученицима посебно заинтересованим за историју. Садржај наставних јединица омогућава корелацију са другим наставним предметима, а заступљене су како опште тако и предметне компетенције. Задаци су осмишљени тако да проверавају оствареност прописаних исхода, као и стандарда за крај основног образовања. Посебна пажња посвећена је задацима који се односе на тумачење одломака из историјских извора, одабраних ускладу са узрастом и стеченим знањима ученика. E-уџбеник нуди концепт „претражи податке” да би се пронашло решење. Овде се уместо линеарних информација нуде различити садржаји као избор за налажење решења проблема. Интерактиван уџбеник у ком наставници и ученици сами бирају онај начин презентације информација који им је најједноставнији за учење. Ученик увек добија повратну информацију о томе колико је био успешан у решавању задатака. Пружа могућност да ученик стекне искуство, па макар и виртуелно. Такође, организација садржаја одговара различитим сензибилитетима и потребама сваког наставника и ученика.