Наручите на еКњижари

Историја 3, уџбеник за трећи разред друштвено-језичког и општег смера

Овај уџбеник представља адекватно средство којe код ученика развија вештине критичког мишљења, одговоран однос према себи, друштву и култури, одговоран однос према културно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних различитости.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

282

ISBN:

978-86-610-9257-2

1.420,00 РСД

    Опис

    Аутори уџбеника трудили су се да разумљивим и допадљивим језиком ученицима прикажу градиво, уз истраживачки и проблемски приступ. Уџбеник је у потпуности усклађен са Наставним планом и програмом и прилагођен је узрасту ученика. Основни текст допуњују пажљиво биране фотографије, историјске карте, табеле и графикони. Питања и задаци за проверу знања подстичу ученике да чињенице не само усвајају већ и да их разумеју и повезују у смисаоне целине.