Наручите на еКњижари

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред

Мноштво примера из свакодневног окружења доприноси бољем разумевању појава, процеса и појмова који се обрађују у уџбенику.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

160

ISBN:

9788661094804

Решење Министарства просвете: 650-02-00517/2019-07

990,00 РСД

    Опис

    • Јасне и занимљиве фотографије високог квалитета и видео-прилози прате садржај уџбеника и олакшавају усвајање градива, а нарочито нових и сложенијих појмова.
    • Бројни задаци различитих типова на крају наставних области подстичу активно учење и самовредновање.
    • Кроз предлоге за пројектне задатке ученици уче у тиму, кроз игру, запажањем и објашњавањем уоченог и примењују научено у пракси.