User image
Наручите на еКњижари

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред

Мноштво примера из свакодневног окружења доприноси бољем разумевању појава, процеса и појмова који се обрађују у уџбенику.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

150

ISBN:

9788661093036

Решење Министарства просвете: 650-02-00064/2018-07

890,00 РСД

    Опис

    • Јасне и занимљиве фотографије високог квалитета и видео-прилози прате садржај уџбеника и олакшавају усвајање градива, а нарочито нових и сложенијих појмова.
    • Бројни задаци различитих типова на крају наставних области подстичу активно учење и самовредновање.
    • Кроз предлоге за пројектне задатке ученици уче у тиму, кроз игру, запажањем и објашњавањем уоченог и примењују научено у пракси.