Наручите на еКњижари

Хемија 8, уџбеник за осми разред

Хемија 8 је пример савременог уџбеника који на интересантан начин и са много примера и илустрација приближава ученицима хемијске законитости и реакције, са циљем да на што квалитетнији начин стечена знања употребе и у свакодневном животу.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

236

Решење Министарства просвете: 650-02-00273/2020-07

990,00 РСД

    Опис

    Усвајањем основних појмова хемије у седмом разреду ученици су стекли основу коју ће сада проширити лекцијама неорганске и органске хемије, биолошких једињења, али и лекцијама које се баве хемијом животне средине. Поред основних текстова, уџбеник садржи и велики број занимљивих текстова у циљу интересовања ученика за ову науку. Демонстрациони огледи помажу ученицима да на занимљив начин схвате оно што лекција обрађује, а илустрације и фотографије доприносе потпуном разумевању садржаја.