Наручите на еКњижари

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред

Лабораторијске вежбе и задаци означени према нивоима сложености. На крају се налазе решења свих задатака и прилози.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

172

ISBN:

9788661094774

Решење Министарства просвете: 650-02-00579/2019-07

910,00 РСД

    Опис

    Добро дошао/-ла у чудесни свет огледа, модела и задатака! Огледи и рад с моделима могу ти помоћи да боље разумеш теоријске садржаје и појаве из свакодневног живота. Испуњавајући захтеве у означеним деловима лекције, увежбаћеш основне лабораторијске технике рада и развијаћеш способност да на основу уочених појава и промена даш одговарајућа објашњења и правилно закључујеш. Задаци и питања могу ти помоћи да поновиш, утврдиш и провериш знања, као и да развијаш различита умећа и вештине.

    • Прегледан дизајн и јасна навигација олакшавају опажање, учење и памћење.
    • Прихваћени закључци, актуелни подаци и савремена достигнућа у наставним садржајима помажу ученицима да их уоче и примене у свакодневном животу.
    • Повезаност садржаја у оквиру истог предмета, али и са другим, сродним предметима омогућује практичну примену наученог.