Наручите на еКњижари

Хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког и општег смера

Ове године ћете на часовима хемије учити, проширити и продубити своја знања из области органске хемије кроз тринаест поглавља занимљивог садржаја.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

340

ISBN:

9788661096945

Решење Министарства просвете: 650-02-115/2021-03

1.350,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је састављен тако да свака област садржи уводни део, који ученике упућује на појмове са којима ће се сусретати, и на тај начин их полако уводи у суштину лекције. Поред главног текста, свака лекција садржи и разне табеларне приказе, скице и фотографије. Сав пропратни садржај за циљ има да помогне ученицима приликом учења и самог разумевања нове теме са којом се сусрећу. У уџбенику се налазе и бројна питања и задаци који омогућавају ученицима да самостално провере стечено знање. На последњим страницама области, ко и у појединим лекцијама, налазе се посебно означени додатни садржаји за све ученике које је хемија заинтересовала у већој мери.